Kotwiona ściana oporowa z grodzic stalowych z drenażem wierconym zabezpiecza skarpy przy nowym skrzyżowaniu w Lublinie

W ciągu trzech tygodni z grodzic stalowych i kotew gruntowych wykonaliśmy trwałą ścianę oporową zabezpieczającą podcięcie wysokiej skarpy w rejonie przebudowywanego skrzyżowania alei Solidarności, Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha w Lublinie. Ściana oporowa o długości ok. 186 m i maksymalnej wysokość 10m została zakotwiona w jednym lub dwóch poziomach. Ponadto w celu odwodnienia istniejącej skarpy wykonaliśmy za budowaną konstrukcją oporową 26 drenów wierconych o długości 12 m. Grodzice stalowe zostały pogrążone w gruncie wibratorem nierezonansowym, a kotwy i dreny wywiercone kotwiarką na podwoziu gąsienicowym. Docelowo na konstrukcji stalowej wykonana zostanie okładzina elewacyjna dostosowująca wygląd ściany do wymagań projektu.