Modernizacja toru wodnego w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku

17 sierpnia 2017 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk podpisał umowę na roboty budowlane z firmą Doraco. Kontrakt obejmuje wykonanie prac, mających na celu przebudowę oraz modernizację nabrzeży, a w efekcie usprawnienie żeglugi w Porcie Gdańsk.

Aarsleff ma swój czynny udział w tym projekcie. Jedną z realizacji jest instalacja ścianki typu combi wall z grodzic i rur stalowych w ramach Rozbudowy Nabrzeża Niskiego BON. Prace prowadzone były za równo z lądu jak i jednostek pływających a nasze doświadczenie w branży hydrotechnicznej pozwoliło na wykonanie prac szybko i z wymaganą precyzją.  Najdłuższe zainstalowane profile miały długość  18,5 m i zostały dostarczone na budowę jako pojedyncze elementy.

Prace budowlane przy Nabrzeżu Obrońców Poczty Polskiej i Nabrzeżu Mew zakończone będą wraz z końcem 2020 r.  a my już niebawem pokażemy Wam inne prowadzone przez nas prace w ramach tego projektu.