Multirozwiązania AARSLEFF

Łasztownia to wyspa rzeczna w centrum Szczecina. Pod względem geomorfologicznym obszar ten zaliczany jest do wysp tzw. Międzyodrza, które stanowią najniższy zalewowy taras Odry. W trakcie badań podłoża stwierdzono zaleganie gruntów nasypowych oraz warstw organicznych słabonośnych. Z tego powodu zdecydowano się na posadowienie konstrukcji na płycie fundamentowej opartej na palach prefabrykowanych. Przeszkodą w budowie okazała się też woda gruntowa – w związku z posadowieniem konstrukcji poniżej jej zwierciadła konieczne było wykonanie obudowy wykopu. 

MULTITECHNOLOGIE

Wielokrotnie podczas swojej pracy wykonujemy prace z zakresu geo i hydrotechniki stosując różne technologie. Jesteśmy multitechnologiczną firmą, zawsze dopasowujemy rozwiązanie do zaistniałego problemu oraz potrzeb naszych Klientów.

NIEZAWODNE PALE PREFABRYKOWANE

W Szczecinie podjęta została decyzja o wykorzystaniu niespełna 500 sztuk pali prefabrykowanych wbijanych o przekroju 40 x 40 cm. Na takie rozwiązanie  zdecydowano się m.in. dlatego, że technologia pali prefabrykowanych wbijanych to rozwiązanie gwarantujące szybsze wykonanie prac. Co również istotne, pale te charakteryzują się wysokimi parametrami w zakresie trwałości, a ponadto bardzo dobrze nadają się do wykorzystania w warunkach występowania gruntów słabonośnych i wysokiego poziomu wody gruntowej.

BEZPIECZNY WYKOP

Wykop zabezpieczono ścianką z grodzic stalowych z podwodnym korkiem betonowym. Grodzice instalowane były wibracyjnie i poprzez wciskanie.

MONITORING DRGAŃ

Niedaleko placu budowy działa marina, znajdują się stare budynki i użytkowana jest trasa wlotowa do miasta (tzw. zamkowa). Podczas wbijania pali prowadzono monitoring drgań sąsiednich obiektów w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich konstrukcji. Analiza danych zebranych w ramach monitoringu wykazała, że proces wbijania pali nie miał negatywnego wpływu na otoczenie, a przeprowadzone prace po raz kolejny potwierdzają, że zastosowane pale można z powodzeniem wykorzystywać w centrach miast. Wśród innych zalet takiego rozwiązania można wymienić m.in. zachowanie czystego placu budowy, zapewnienie ciągłości robót palowych, zabezpieczenia wykopu i prac żelbetowych.

CIEKAWOSTKA 

Budując Przyszłość natrafiamy na ślady Przeszłości!

W zalanym wodą wykopie konieczne było usunięcie przez nurków pozostałości po dawnej budowli. Natrafiono tam na drewniane pale i fundamenty jeszcze z czasów sprzed II wojny światowej.