Obudowa z grodzic stalowych umożliwiająca bezpieczne odwodnienie wykopu w Toruniu

Zabezpieczeniu przed napływem wody podlegał wykop o powierzchni ok. 870m2 pod kondygnacje podziemne budynku biurowo-mieszkalnego wykonany w ścisłej zabudowie miejskiej Torunia. Do wykonania obudowy wykorzystaliśmy grodzice stalowe pogrążane w gruncie metodą wciskania. W ciągu 10 dni w ciszy i bez drgań oddziałujących na sąsiadów inwestycji pogrążyliśmy grodzice na obwodzie wykopu o długości ok. 126 mb. Zakończenie odpompowywania wody z wykupu i odzyskanie grodzic metodą statyczną przewidziane jest w grudniu bieżącego roku, gdy ciężar wznoszonego budynku zrównoważy wypór wody gruntowej.