Pale CFA - przebudowa linii energetycznej towarzysząca budowie trasy S7, Zadanie 2 w m. Koszwały

Wykonaliśmy pale CFA pod dwa słupy linii energetycznej 400 KV przebudowywanej w ramach budowy trasy S7, Zadanie 2 w miejscowości Koszwały. Palowanie wykonane zostało na podstawie powierzonego projektu w czasie weekendowego wyłączenia linii wysokiego napięcia (2 dni robocze).