Pale CFA w fundamentach obiektu MD 10 w ciągu budowanej drogi ekspresowej S7 w Krakowie

Wykonaliśmy pale CFA w fundamentach podpór obiektu mostowego MD 10 w ciągu budowanego odcinka drogi ekspresowej S7 w Krakowie. To kolejny obiekt budowany w ramach tej inwestycji posadowiony na palach wykonywanych przez Aarsleff.