Pale prefabrykowane fundamentami nowego mostu przez Wisłę w Krakowie

Wokół istniejącego mostu kolejowego przez Wisłę w Krakowie wybudowane zostaną dwa bliźniacze obiekty. Nowe mosty łukowe będą liczyły po 234 m długości, a ich łączna szerokość wynosić będzie 32 m. Pierwszym budowanym obiektem jest most wschodni, który zostanie posadowiony zgodnie z zaproponowanym przez nas rozwiązaniem. Wybraliśmy pale prefabrykowane jako rozwiązanie najbardziej korzystne i optymalne ze względu na termin wykonania. Całość prac włącznie z fazą prób trwała niespełna dwa miesiące i była realizowana w ramach inwestycji: „Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”.

 

Aarsleff dba o środowisko!

Instalacja pali pod podpory mostu wschodniego prowadzona była z platform roboczych znajdujących się po obu brzegach Wisły, a dla podpór tymczasowych - umożliwiających wykonanie obiektu z jednostek pływających.  Technologia pali prefabrykowanych jest metodą bezurobkową. Brak urobku oraz instalacja gotowych elementów prefabrykowanych pozwoliły na zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia gruntu, wody gruntowej oraz rzeki Wisły.

Lubimy wyzwania!

Pracę prowadzone były w pobliżu istniejącego mostu kolejowego oraz bulwarów Kurlandzkiego i Podolskiego. Taka lokalizacja wymagała od nas bardzo dobrej organizacji pracy oraz zminimalizowania uciążliwości dla osób przebywających w otoczeniu. Było to nie lada wyzwanie, ale udało się mu sprostać! Dzięki dobrej organizacji pracy udało nam się zachować ciągłość ruchu na moście kolejowym i uniknąć niedogodności w centrum miasta, a dzięki zastosowanej metodzie wytłumienia kafara nasze pracę były mniej uciążliwe dla mieszkańców oraz osób spacerujących i przebywających na bulwarach. To już siódmy most przez Wisłę posadowiony przy udziale projektowym i wykonawczym spółki AARSLEFF!