Pale prefabrykowane fundamentem obiektów w ciągu Via-Baltica

Przynosimy najświeższe informacje i zdjęcia z budowanej obecnie trasy Via Baltica. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w Europie Północno-Wschodniej. Trasa ta biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. 

 

Via Baltica wraz z Rail Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego. Zespół AARSLEFF zaprojektował oraz wykonuje pale prefabrykowane wbijane w gruntach organicznych dla mostu nad rzeką Ełk wraz z przejściem dla zwierząt dużych, wiaduktu nad koleją wąskotorową wraz z przejściem dla zwierząt dużych, oraz fundamentów przejść dla zwierząt małych.

 

Wykorzystując #multitechnologieAARSLEFF realizujemy prace związane z posadowieniem pośrednim obiektów w ciągu budowanej drogi S61 na odcinku Ełk Południe – Wysokie realizowanym w ramach trasy Via Baltica w technologii pali prefabrykowanych. Wykonaliśmy również zabezpieczenia fundamentów obecnie i w niedalekiej przyszłości powstających obiektów mostowych w postaci ścian z grodzic stalowych. 

 

Decydując się na pale prefabrykowane jako fundamenty obiektów w trudnych warunkach gruntowych, nasi Klienci eliminują ryzyko utraty ciągłości oraz braku możliwości uformowania trzonu pali w gruncie. Technologia pali prefabrykowanych wbijanych to rozwiązanie gwarantujące bardzo szybkie i ekonomiczne wykonanie prac.