Palowanie pod podpory stałe mostu przez rzekę Wartę w miejscowości Warta

Zakończyliśmy roboty palowe pod sześcioma podporami stałymi nowego mostu drogowego przez rzekę Wartę w m. Warta. Most łukowy o długości całkowitej 220m zlokalizowany jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 710, jednej z ważniejszych dróg regionalnych, łączących aglomerację łódzką z zachodnią częścią regionu. Modernizowany ciąg drogowy stanowi alternatywę dla dawnej drogi krajowej nr 12/14 (obecnie DW 482) i trasy S8.  Roboty palowe zostały zaplanowane i zrealizowane w dwóch fazach obejmujących:

- wbicie i badania pali testowych (2 dni) oraz

- palowanie zasadnicze (6 dni).