Palowanie pod wysoki nasyp drogi ekspresowej S5 Żnin-Gniezno w rejonie torfowiska

Zakończyliśmy wzmocnienie podłoża pod budowany wysoki nasyp drogi ekspresowej S5 Żnin-Gniezno w rejonie występowania grubych warstw gruntów słabonośnych. Wzmocniliśmy podłoże na odcinkach o wymiarach 56x110m i 52x195m żelbetowymi palami prefabrykowanymi 0.3x0.3m o długości od 16 do 27m wbitymi w siatce 1.8x1.8m.


W ramach kontraktu opracowaliśmy projekt technologiczny palowania i próbnych obciążeń, przeprowadziliśmy próbne obciążenia pali, dostarczyliśmy prefabrykaty oraz wykonaliśmy w bardzo krótkim czasie (1,5 miesiąca) palowanie zasadnicze, zachowując ostre wymagania jakościowe i bezpieczeństwa pracy - czyli tak jak zwykle: komplet.