Półmetek robót na linii kolejowej do Portu Północnego w Gdańsku

Przekroczyliśmy półmetek powierzonych nam robót na linii kolejowej nr 226 – dostęp do Portu Północnego w Gdańsku. Łącznie przewidzianych jest ok. 550 szt. fundamentów palowych pod słupy sieci trakcyjnej. Do chwili obecnej posadowiliśmy 345 szt. Koniec robót palowych przewidziany jest w lutym 2016 r.