Posadowienie obiektów mostowych węzła Wielki Kack na palach prefabrykowanych

Trójmiasto, największa aglomeracja w północnej Polsce.

 

Strategiczny dla tej części Polski trakt drogowy, swój początek mieć będzie w węźle Wielki Kack,  gdzie AARSLEFF wykonał fundamenty aż 15 obiektów mostowych.

 

W miejscu tej ważnej inwestycji dominowały grunty mineralne spoiste i niespoiste, a ze względu na wysoki poziom wody gruntowej oraz brak jednorodności gruntów w obrębie obiektów, warunki te zostały zdefiniowane jako złożone. W takich okolicznościach zastosowanie pali prefabrykowanych jest najlepszym rozwiązaniem. Gwarantuje ono nie tylko szybsze wykonanie prac, ale co również istotne, pale prefabrykowane charakteryzują się wysokimi parametrami w zakresie trwałości, a ponadto bardzo dobrze nadają się do wykorzystania w warunkach występowania gruntów słabonośnych i wysokiego poziomu wody gruntowej.

 

Podczas realizacji tego zadania zainstalowaliśmy łącznie około 25 km pali żelbetowych o przekroju 40x40 oraz wykonaliśmy ponad 200 testów nośności pali. Ciekawostką i wyzwaniem z jakim nieczęsto mamy do czynienia było tutaj wbijanie pali pod kątem 25° , do czego odpowiednio przygotowywaliśmy palownicę.

 

Zapraszamy na film z tej realizacji!