Posadowienie pośrednie obiektów, w ciągu drogi S61 w ramach trasy Via Baltica

Via Baltica to obecnie jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w Europie Północno-Wschodniej. Jej trasa biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Via Baltica wraz z Rail Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego.

AARSLEFF bierze udział w budowie tej ważnej dla Europy inwestycji. Obecnie realizujemy prace związane z posadowieniem pośrednim obiektów, w ciągu drogi S61 na odcinku Ełk Południe – Wysokie realizowanym w ramach trasy Via Baltica, w technologii pali prefabrykowanych.

Występujące warunki gruntowe na realizowanym odcinku, a przede wszystkim zaleganie gruntów organicznych (tj. torfy, namuły, gytia), wymusiły zastosowanie posadowienia pośredniego dla kilku obiektów. Wykonane przez nas fundamenty palowe będą posadowieniem dla mostu nad rzeką Ełk wraz z przejściem dla zwierząt dużych, wiaduktu nad koleją wąskotorową wraz z przejściem dla zwierząt dużych, oraz dla dwóch przejść dla zwierząt małych.

Zespół AARSLEFF zaprojektował oraz wykonuje pale prefabrykowane wbijane w gruntach organicznych dla powyższych obiektów.

Decydując się na pale prefabrykowane jako fundamenty obiektów w podobnych jak wyżej opisane, warunkach gruntowych, nasi Klienci eliminują ryzyko utraty ciągłości oraz braku możliwości uformowania trzonu pali w gruncie.  Technologia pali prefabrykowanych wbijanych to rozwiązanie gwarantujące bardzo szybkie wykonanie prac. Pale prefabrykowane charakteryzują się wysokimi parametrami w zakresie trwałości i korzystnym stosunkiem ceny do otrzymanych nośności.

Pale prefabrykowane to często stosowane i mające liczną rzeszę zwolenników rozwiązanie, posadowienia obiektów budowlanych.  

Więcej o technologii i zaletach wbijanych pali prefabrykowanych przeczytacie Państwo na portalu www.pale-prefabrykowane.pl  . Serdecznie zapraszamy!