Renowacja kolektora tłocznego DN800 rękawem PAA-LPL, nieopodal Kalisza

Kalisz to historyczna stolica Wielkopolski, położona malowniczo nad rzeką Prosną.

Kierując się niedaleko na zachód docieramy do Kościelnej Wsi.

W tej właśnie miejscowości, zrealizowaliśmy ważny  dla całego systemu kanalizacyjnego miasta Kalisza i ościennych gmin kontrakt, polegający na renowacji metodą bezwykopową, odcinka kolektora tłocznego ścieków DN800 o długości 1165m.

Zasadnicze prace renowacyjne wykonaliśmy przy wykorzystaniu technologii rękawa termoutwardzalnego wykonanego z włókniny poliestrowej o strukturze filcowej z warstwą włókna szklanego nasączonego fabrycznie żywicami poliestrowymi i dopuszczonego do stosowania w kanalizacji ciśnieniowej.

Rękaw, o grubości nominalnej ścianki zgodnej z obliczeniami oraz parametrami zapewniającymi przenoszenie obciążeń i wytrzymałość mechaniczną, dynamiczną i statyczną na obciążenia zewnętrzne i wewnętrzne instalowany był poprzez odwrócenie (inwersję), przy zastosowaniu słupa wody oraz utwardzany gorącą wodą.

W zakresie niniejszego kontraktu wykonana została również wymiana armatury oraz uszczelnienie komór.