Roboty palowe na Wiśle bliskie zakończenia

Dobiegają końca roboty palowe przy wykonaniu fundamentów podpór nurtowych mostu przez Wisłę w ciągu drogi krajowej DK7 w m. Kiezmark. Fundament palowy i obudowa jednej z podpór zostały już w całości wykonane. Przy tym fundamencie wyciągana jest ścianka z grodzic stalowych zabezpieczająca dotychczasowy teren robót palowych. W drugim fundamencie wbijamy ostatnie pale i domykamy obudowę fundamentu wykonywaną z grodzic stalowych.