Rozbudowa bazy paliw Oktan Energy & V/L Service

W ostatnim czasie zakończyliśmy wykonywanie posadowienia głębokiego pod pięć zbiorników paliwowych na terenie zakładu Oktan Energy w Szczecinie. Prace prowadzone były w sąsiedztwie sześciu istniejących i czynnych zbiorników na olej napędowy. Pojemność nowobudowanych zbiorników wynosi 27 290 m3.

 

Optymalny projekt i kompleksowa realizacja prac

Stworzyliśmy optymalne rozwiązanie projektowe i zrealizowaliśmy na budowie prace palowe, ziemne, odwodnieniowe, żelbetowe i monitoring wpływu prowadzonych prac na istniejącą infrastrukturę. Zadbaliśmy o bezpieczeństwo projektując i wykonując odpowiednią dla ciężkiego sprzętu platformę roboczą.

Dobór technologii palowania

Bardzo duża miąższość słabych gruntów organicznych oraz specyfika pracy na terenie istniejącego zakładu przemysłowego zadecydowały o wyborze technologii pali prefabrykowanych. Główne zalety takiego rozwiązania to:

  • pewność zachowania ciągłość pali w gruntach o bardzo słabej nośności,
  • możliwość wykonania konstrukcji żelbetowej natychmiast po instalacji pali,
  • szybki czas realizacji prac,
  • zachowanie czystego placu budowy,
  • nienaruszenie pozostałych zbiorników- brak osiadań i przemieszczeń,
  • zapewnienie niezakłóconej pracy portu i stacji paliw w trakcie realizacji prac.