S7 półmetek robót palowych na pododcinku A

Przekroczyliśmy półmetek powierzonych nam robót palowych na odcinku Miłomłyn - Ostróda, podoodcinek A budowanej drogi ekspresowej S7, Łacznie na tym zakresie  przewidziano do wbcia blisko 30 tys. mb żelbetowych pali prefabrykowanych o długości od 8 do 16m. W całości zakończyliśmy dwa z dziewieciu obiektów inżynieryjnych. Pododcinek A przebiega przez tereny powiatu Ostródzkiego, gmin Miłomłyn oraz Ostróda. Początek projektowanej drogi znajduje się przy istniejącej DK7 na początku obwodnicy Miłomłyna, zaś koniec tuż przed Ostródą gdzie będzie się łączył z rozpoczętym północnym odcinkiem obwodnicy Ostródy