S7 Zadanie I - półmetek robót palowych na lądzie

Zbliżamy się do półmetka realizacji fundamentów palowych pod obiektami inżynierskimi budowanej drogi ekspresowej S7 na odcinku Koszwały – Nowy Dwór Gdański. Na tym odcinku wbijemy żelbetowe pale prefabrykowanych o długości od kilku do ponad 20m w fundamentach 17 obiektów mostowych.

Aktualnie pogrążamy pale w fundamentach podpór lądowych mostu przez rzekę Wisłę, który jest największym obiektem mostowym na tym odcinku. Przygotowujemy się do wykonywania badań statycznych na dwóch podporach nurtowych obiektu oraz do pogrążania grodzic stanowiących obudowę fundamentów podpór nurtowych.