Ściana berlińska na budowie dworca Łódź Fabryczna

W marcu rozpoczęliśmy prace przy wykonywaniu zabezpieczenia wykopu za pomocą ścianki berlińskiej na budowie podziemnej stacji dworca multimodalnego Nowa Łódź Fabryczna.

Zabezpieczenie wykopu ma łączną długość blisko 300m, a część profili ścianki berlińskiej zostanie wykorzystana jako pale pod budowę sześciu kładek dla pieszych. W sumie zawibrowano ponad 170 sztuk kształtowników o łącznej długości blisko 2000mb. Ściana została zkaotwiona 130 sztukami kotew gruntowych o łącznej długości blisko 2000mb.