Wzmocnienie korpusu drogowego A1 Stryków - w.Tuszyn

Zakończyliśmy roboty związane ze wzmocnieniem korpusu drogowego autostrady A1 Stryków - węzeł Tuszyn na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65. Wzmocnienie obejmowało ponad stu metrowy odcinek budowanej autostrady, na którym wykonaliśmy ponad 1600 sztuk pali przemieszczeniowych FDP o długości od 4,0 do 11,0m. Bardzo dobrą jakość wykonanych przez nas prac potwierdziły próbne obciążenia dynamiczne pali oraz badania ciągłości, których przeprowadzono blisko 200 sztuk.