Prace palowe na linii kolejowej nr 140/158 na odcinku Rybnik – Chałupki

14.01.2015 r. podpisaliśmy umowę na dostawę i posadowienie fundamentów palowych pod konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 140/158 na odcinku Rybnik – Chałupki. Zakres powierzonych prac obejmuje wbicie 593 szt. żelbetowych pali prefabrykowanych. Prace będą wykonywane etapowo. Do chwili obecnej, tj. do 20.03.2015 r., wbiliśmy 181 szt. Zakończenie robót jest przewidziane na koniec października br.