Zabezpieczenie wykopu pod budowę pompowni wody powodziowej WILGA w Krakowie

Od wielu lat AARSLEFF stosując multitechnologie hydro i geotechniczne, bierze udział w rozbudowie obiektów infrastruktury hydrotechnicznej w Polsce. Gospodarka wodami opadowymi jak i zarządzanie wodami powodziowymi to bardzo ważny temat dla branży hydrotechnicznej w Polsce, ale także dla każdego obywatela. Tym bardziej cieszymy się, że mogliśmy kolejny raz brać udział w budowie ważnego elementu zabezpieczenia wód powodziowych, tym razem w pięknej stolicy małopolski.

 

W Krakowie przy ul. Ludwinowskiej powstaje pompownia wody powodziowej WILGA. AARSLEFF jako specjalistyczny podwykonawca robót geotechnicznych wykonał projekt oraz zrealizował zabezpieczenie wykopu pod obiekt o konstrukcji żelbetowej pompowni.

 

Realizacja tego zadania była dla nas ciekawym wyzwaniem. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych i bliskość rzek Wisły oraz Wilgi, a także głębokość wykopu pod fundament komory pompowni, która wynosiła aż 10,7m, zdecydowano o zastosowaniu ścianki z grodzic stalowych wraz z niezbędnymi rozparciami z rur stalowych.

Ze względu na niewielką odległość ścianki szczelnej od kanału ogólnospławnego wymuszoną przez prace żelbetowe, instalacja odbywała się z zachowaniem bardzo dużej precyzji pogrążania profili stalowych.  Całość prac była realizowana za pomocą wciskarki hydraulicznej, długość zastosowanych grodzic stalowych determinowała modyfikację gruntu poprzez podwiercanie.

Projekt przewidywał montaż jednego poziomu rozpór narożnych z rur stalowych, które były także montowane wewnątrz komory pompowni po wykonaniu I etapu prac żelbetowych, w celu wykonania niezbędnych zasypek gruntowych oraz przeprowadzenia dalszych prac związanych ze wznoszeniem ścian komory pompowni WILGA.

 

W AARSLEFF posiadamy bogate wieloletnie  doświadczenie w pracach związanych z zabezpieczeniem głębokich wykopów, dysponujemy wysokiej klasy sprzętem, ale największą siłą są nasi ludzie a wśród nich projektanci, nadzorujący prace inżynierowie oraz doświadczeni operatorzy i monterzy.

 

 

To dzięki nim realizacja takich zadań, to dla nas przyjemność.