Zabezpieczenie wykopu pod budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Henryka Dąbrowskiego w Krakowie

Zadanie poległo na zaprojektowaniu i wykonaniu zabezpieczenia wykopu pod cześć podziemną budynku mieszkalno-usługowego budowanego w centrum Krakowa przy ul. Henryka Dąbrowskiego. Z uwagi na lokalizację wykopu w sąsiedztwie istniejących budynków oraz gęstą sieć instalacji podziemnego uzbrojenia terenu do zabezpieczenia wykopu wykorzystane zostały grodzice stalowe i dwie technologie pogrążania: statycznie (bezwibracyjne) wciskanie oraz wibrowanie nierezonansowe grodzic. Specjalistycznym robotom geotechnicznym towarzyszył ciągły monitoring.