Zabezpieczenie wykopu pod Galerię Północną w Warszawie gotowe!

W czerwcu trwały pracy projektowe, a w drugiej połowie lipca rozpoczęliśmy roboty związane z pogrążaniem ścianek szczelnych mających zabezpieczyć głęboki wykop pod budowę Galerii Północnej w Warszawie przy ulicy Światowida. Wykop ten ma kształt nieregularnego wieloboku o powierzchni ok. 41,6tys.m2 i obwód blisko 850mb. Projektowana głębokość wykopu wynosi 5m. W ramach zabezpieczenia wykopu zainstalowano ponad 11.000m2 grodzic stalowych o długości od 9,5 do 21,0m. Ponadto wykonaliśmy ponad 2.000mb kotew gruntowych.