Zabezpieczenie wykopu ścianką z grodzic stalowych na terenie zakładów chemicznych

Zrealizowane roboty polegały na wykonaniu zabezpieczenia głębokiego wykopu na terenie zakładu przemysłu chemicznego. Ze względu na duże zagrożenie wybuchem związane z ewentualnym rozszczelnieniem instalacji produkcyjnych do zabezpieczenia wykopu wykorzystano grodzice stalowe i dwie technologie: wciskanie statyczne i wibrowanie nierezonansowe. Zastosowanie technologii na poszczególnych odcinkach wykonania zabezpieczenia wynikało z odległości terenu robót od wrażliwych instalacji oraz wyników prowadzonego na bieżąco monitoringu oddziaływania robót na otoczenie.