Zabezpieczenie wykopu w technologii jet-grouting

Na przełomie października i listopada 2015 r. wykonaliśmy w technologii jet grouting zabezpieczenie wykopu zbrojoną palisadą dla przeprowadzenia rur ciepłowniczych oraz podbicie istniejących fundamentów zabytkowego kompleksu EC Powiśle. Zakres robót obejmował około 700 mb kolumn w technologii iniekcji strumieniowej jet grouting o średnicy 800 mm i 1000 mm.