Zabezpieczenie wykopu we Wrocławiu przy ulicy Sienkiewicza.

We Wrocławiu przy ulicy Sienkiewicza na terenie dawnej piekarni MAMUT firma Aarsleff realizuje kompleksowe zabezpieczenie wykopu za pomocą grodzic stalowych instalowanych bezwibracyjną metodą wciskania hydraulicznego. Docelowy wykop osiągać będzie głębokość do 10 m p.p.t, a już za kilkanaście miesięcy w tym samym miejscu powstanie nowoczesny akademik i hotel pod szyldem BaseCamp.

Spośród proponowanych rozwiązań zabezpieczenia wykopu dla kondygnacji podziemnych, którymi były ściana szczelinowa, palisada lub ścianka z grodzic stalowych zaproponowane przez nas rozwiązanie okazało się najkorzystniejsze dla Inwestora.
Podobne  inwestycje zostały zrealizowane już w Niemczech (Poczdam i Lipsk), Danii (Kopenhaga) oraz w Polsce (Łódź). Do łódzkiego akademika studenci wprowadzili się w listopadzie 2017 roku.
Czekamy z niecierpliwością na zakończenie Wrocławskiej Inwestycji.