Zakończenie prac nad stabilizacją osuwiska w Popowicach

W listopadzie 2015 r. zakończyliśmy prace w  ramach zadania „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi lokalnej nr 294279K Cyganowice – Popowice w miejscowości Popowice” gm. Stary Sącz.

 

Zakres prac do wykonania obejmował przygotowanie platformy roboczej, wykonanie konstrukcji oporowej składającej się z  palisady z pali CFA , muru oporowego o dł. prawie 300 m i wysokości od 3 do 5 m, sprężanych kotwami gruntowymi. Wykonano również roboty związane z odbudową drogi, odwodnieniem, wzmocnieniem skarp. Całość prac została wykonana w terminie umownym, a protokół odbioru był bezusterkowy.