Żelbetowe pale prefabrykowane wbijane w terenie zabudowanym - fundamenty budynku mieszkalnego w Gnieźnie

Zakończyliśmy roboty palowe z wykorzystaniem żelbetowych pali prefabrykowanych wbijanych pod budynek mieszkalny w Gnieźnie. Budynek został zlokalizowany w sąsiedztwie istniejącej starej i nowej zabudowy mieszkalnej. Roboty palowe poprzedziła szczegółowa analiza warunków gruntowych i lokalizacyjnych, sporządzenie projektu palowania i monitoringu robót palowych. Wyniki monitoringu oddziaływań robót palowych na sąsiadujące obiekty oraz badań nośności pali pozwoliły w ramach aktywnego projektowania wykorzystać wszystkie zalety i możliwości pali prefabrykowanych. Rezultat: szybkie, bo w ciągu zaledwie 6 dni, wykonanie efektywnego ekonomicznie, technicznie i organizacyjnie fundamentu palowego, gotowego do przenoszenia przewidzianych obciążeń bezpośrednio po zakończeniu robót.