inspekcje telewizyjne

Inspekcja telewizyjna jest sposobem oceny stanu przewodów pionowych i poziomych w miejscach niedostępnych zarówno przed jak i po wykonaniu projektu renowacyjnego.

 

Przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej na początku realizacji projektu renowacyjnego jest konieczne w celu uzyskania niezbędnej wiedzy dotyczącej stanu przewodów. Na tej podstawie ustalany jest plan renowacji określający zakres uszkodzeń, główne pola działania oraz priorytety danego projektu. Niezmiernie ważne jest bowiem uzyskać jak najwięcej informacji o rurociągu poddawanym renowacji, aby wykonać prace w wysokim standardzie i jakości, spełniając wymagania Inwestorów. Przeprowadzana za pomocą specjalnej kamery inspekcja telewizyjna pokazuje precyzyjny obraz aktualnego stanu przewodu: odcinki wymagające natychmiastowej lub późniejszej renowacji oraz odcinki nie wymagające naprawy. Inspekcja telewizyjna pokazuje i dokumentuje w formie cyfrowej wiele różnych rodzajów niewidocznych uszkodzeń przewodów, takich jak: rysy, szczeliny, przerastanie korzeni drzew, korozja, osady tłuszczu oraz deformacje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspekcja telewizyjna często wskazuje na konieczność oczyszczenia przewodów. Operacja ta może okazać się bardzo skomplikowana, szczególnie w przypadku bardzo złego stanu przewodu, grożącego nawet jego zawaleniem podczas czyszczenia. W takich przypadkach rutynowa inspekcja telewizyjna wykonywana w czasie oczyszczania przewodu może okazać się niezbędna. Po zakończeniu prac renowacyjnych przeprowadzana inspekcja telewizyjna udokumentuje stanu przewodów po naprawie.

 

W przypadku renowacji przewodów głównych i przykanalików inspekcję telewizyjną zwykle przeprowadza się przez studzienkę włazową w jezdni. Niektóre projekty renowacyjne realizowane są w bardzo ciasnych przestrzeniach. Dotyczy to szczególnie napraw rur opadowych w budynkach. W takich przypadkach stosujemy do inspekcji telewizyjnej małe urządzenia przenośne zdolne do pracy w bardzo trudnych warunkach i ograniczonych przestrzeniach.

Inspekcja kanałów wykonywana jest przy pomocy kamery TV. Kamera TV jest samobieżna, z kolorową głowicą obrotową, dostosowana do wielkości kanału tak by w trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery była umieszczona centrycznie w osi kanału. W trakcie inspekcji zapewnione jest oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału oraz zapewnienia wystarczającej jakości obrazu. Inspekcja prowadzona jest na odcinku zablokowanego kanału. W tekście widocznym na ekranie znajdą się, co najmniej następujące informacje: data/godzina; nazwa ulicy; numer studzienki początkowej i końcowej; średnica kanału, dystans bezpośredni od studni początkowej. Efektem wykonanej inspekcji jest płyta DVD wraz z wydrukowanym raportem z wykonanej inspekcji zawierającym opis danych technicznych kanału, a także spis przyłączy oraz zestawem zdjęć włączeń przykanalików. Inspekcja telewizyjna kanałów wraz z inwentaryzacją stanu technicznego jest dokonana w zakresie i stopniu dokładności wymaganym do prawidłowego wykonania robót (min. ustalenie rodzaju i miejsca uszkodzeń, kształtu, rozmiaru, położenia i kąta włączenia przykanalików itp.). Przebieg i efekty inspekcji telewizyjnej są na bieżąco rejestrowane. 

Przykładowe realizacje