czyszczenie

Czyszczenie kanału wykonuje się hydrodynamiczne przy zastosowaniu wozu ciśnieniowego oraz różnych typa głowic.

 

 W trakcie czyszczenia prowadzonego w sposób nie powodujący pogorszenie stanu technicznego kanału zapewniona jest ciągła kontrola stanu przewodu przy pomocy kamery TV. Inspekcja TV przewodu pozwala określić stan przewodu oraz dostosować technikę czyszczenia w zależności od stopnia zniszczenia przewodu. Przed wejściem do kanału (w przypadku kanałów przełazowych) i studni kanalizacyjnych, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia kanału sprawdzany jest stan atmosfery w kanale w celu określenia zawartości substancji toksycznych, palnych oparów lub braku tlenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Kanał w trakcie prac jest wentylowany, stosowany jest nadmuch świeżego powietrza zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Woda stosowana do celów technologicznych czyszczenia, pobierana jest poprzez opomiarowany hydrant z miejsca wskazanego przez Inwestora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czyszczenie i udrożnienie kanałów obejmuje miedzy innymi:

  • usunięcie korzeni wrastających do wewnątrz kanału,
  • oczyszczenie kanału z zanieczyszczeń, osadów, złogów i luźnych elementów
  • oczyszczenie i udrożnienie przykanalików na długości przynajmniej 1 m od strony kanału
  • wyfrezowanie wystających części przykanalików w kanale, narostów i nacieków

Przewody z inkrustacjami, przerostami korzeni, twardymi osadami dennymi są najpierw oczyszczone hydrodynamicznie, a następnie usunięte zostają pozostałe osady.Wszystkie osady są wydobywane na powierzchnię i wywożone na odpowiednie miejsce składowania lub utylizowane

Przykładowe realizacje